За нас
За насЗа компаниятаФирмена политикаАлкохол/наркотици

Фирма Zodiac Maritime Ltd има повече от 30-годишна история. Oснована е на 16 януари 1974 г. в Лондон с основен предмет на дейност опериране и мениджмънт на кораби.

Фирмата проявява интерес към българските морски кадри още през 1989 г. За първи път набира екипажи за корабите си чрез „Нептун менинг” към СО „Воден транспорт” от началото на 90-те години на миналия век.

От 1990 с тази дейност се занимава и к.д.п. Стефан Дублев, един от първите български капитани наети от “Зодиак”.
Първоначално се търсят предимно офицерски кадри, впоследствие – рулеви , мотористи и домакинска команда.
От стъпването на българския пазар за морски специалисти през 1989 г. чрез „Нептун Менинг” или чрез лични договори, на корабите менажирани от фирмата са подписани повече от 22000-23000 договора с български моряци, а само за периода от 01 януари 1995 до 31 декември 2014 те са около 34450.

От 1992 г. досега броят на корабите оперирани от „Зодиак” се е увеличил над два пъти, а като дедуейт – в пъти повече.
През 1992 г. са закупени първите нови бълкери (DWT 161475 т.), след тях – контейнеровози (4 700 и 6 500 TEU). В близките 4 – 5 години са договорени 20 нови кораба.
Търговското представителство на фирмата в България е регистрирано в БТПП на 27 октомври 1994.

В България ТП " Зодиак Меритайм ООД " има офис единствено в гр. Варна чрез който се извършват всички действия от и за Zodiac Maritime Ltd
За успешната дейност на Zodiac Maritime Agencies Ltd в България работят 12 души, като повечето от тях преди започването на брегова работата са плавали като офицери в компанията.
По броя на наеманите в компанията моряци, “Зодиак” отстъпва само на националния превозвач като е на първо място по този показател между останалите менингови фирми работещи за чужди корабособственици.

От самото начало броят на наеманите през годините моряци расте непрекъснато като достига връхнаточка през 2002г. (2359 моряка) и 2003г. (2576 моряка). За първи път през 2004г започва да се забелязва лек спад в броя на наетите български моряци, което е вследствие на голямата конкуренция на този пазар на труда, неатрактивността на моряшката професия, по-лесното намиране на относително добри алтернативи на брега, облекченото пътуване зад граница на българските граждани, курса USD/EUR и др.

Фирма Zodiac Maritime Ltd работи непрекъснато за подобряване условията на труд и ставките на заплащане на наетите моряци. Последни корекции в тази посока влязоха в сила последователно от 1-ви Май 2006г, 1-ви Декември 2006г, 1-ви Август 2007г, 1-ви Октомври 2007, 1-ви Февруари 2008 и 1-ви Август 2008г.